Únor 13, 2018

O festivalu

Japonské jaro je festival pořádaný Japonským klubem Olomouc, studentským spolkem pod záštitou Filozofické fakulty Univerzity Palackého a Katedry asijských studií. Jedná se o největší přehlídku japonské kultury v Olomouci.

Tento ročník, již 14., nese podtitul „Proti proudu“. Letošní Japonské jaro totiž rozhodně překvapí, zejména ve srovnání se svými předchůdci. Poprvé v historii festivalu návštěvníkům nabídne možnost účasti na premiérovém promítání, a to hned dvakrát. Oba snímky, ač kriticky oceňované, rozhodně žánrově nespadají do mainstreamu a i ony tak zapadají do konceptu „proti proudu“, stejně jako mnohé tematicky laděné přednášky.

Nové předsednictvo JKO, nyní složené nejen ze studentů a nejen z japanologů, chce totiž věci dělat jinak, jít takříkajíc „proti proudu“, odpoutat se od původního konceptu festivalu uzavřeného spíše na univerzitní půdě a otevřít Japonské jaro veřejnosti. Jelikož se jedno z promítání koná v Brně, zároveň chceme navázat spolupráci v jiných městech a zpřístupnit tento festival i jinému okruhu návštěvníků než doposud.